Серия THE ROMAN ROAD
Серия THE ROMAN ROAD

Пътищата са били в основата на съществуването на Римската империя. По тях са се пренасяли и разпространявали постиженията на империята. И днес стар римски път, свидетел на величието й пресича нашите лозя край Сухиндол.