Серия CRAFTMAN'S SELECTION
Серия CRAFTMAN'S SELECTION

Това са вината от нашата базова селекция. Макар и без претенции за уникалност, те са създадени с любов и внимание от нашите опитни енолози и за тях са ползвани добре  узрели и подбрани гроздове от местните лозя.