Серия HIGHLINE
Серия HIGHLINE

Вината в тази серия са условно обединени. Макар и ярко индивидуални по своя характер и качества, те имат нещо общо помежду си - те са визитните картички и лицето на ЛОВИКО СУХИНДОЛ пред света. За нас е чест да асоциираме своята компания с всяко едно от тези уникални вина, които по неповторим начин осъществяват връзката между нашите вековни традиции на винопроизводители и стремежа ни да ги съчетаваме с достиженията на модерните технологии.