Серия SUNDIAL
Серия SUNDIAL

На изток край лозовите масиви на Сухиндол преминава стар римски път, свързващ древните градове Мелта (гр. Ловеч) и Никополис ад Иструм (с. Никюп). Встрани от него, потънал в забрава лежи изсечен в скалата още по-стар слънчев часовник - SUNDIAL.