НАШИТЕ ЛОЗЯ

 

Ние вярваме, че собственото производство на висококачествено грозде е ключът към създаването на добро вино. Ето защо ЛОВИКО СУХИНДОЛ стопанисва около 3000 декара лозя в региона на Сухиндол. Основните ни масиви се намират в местностите Алчака и Стар Димча, чиито климатични и почвени характеристики са прекрасни за отглеждане на грозде. Насажденията са на различна възраст - от тъкмо започнали да плододават лозя до такива на над 30 години. Показателен е фактът, че общата дължина на всички редове от лозята на ЛОВИКО СУХИНДОЛ е равна на разстоянието по шосе от Сухиндол до Венеция в Италия.

 

Основните отглеждани от нас винени сортове са специфичната за региона Гъмза, както и традиционните Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан и Мускат. В изпълнение на специалната програма на винарната за развитие на лозарството е в ход засаждането на нови масиви с френски сортове като Пти Вердо и Малбек, а така също и действия за подмладяване и увеличаване на насажденията от Гъмза.

 

Различните концепции за развитието на лозарството през изминалите години са определили и различната конструкция на лозовите ни масиви. Нашите лозя биват с тясно или широко редови кордони, с формировки тип Омбрела и Кордон де Роят.

 

ЛОВИКО СУХИНДОЛ ползва модерна техника в областта на лозарството. Закупени са нови трактори, вентилаторни пръскачки и отклоняващи секции.