ВИНОПРОИЗВОДСТВО

 

Много неща са се променили от времената на първия гроздобер в избата през 1909.

 

Днес тя разполага с модерно оборудване за преработка на бяло и червено грозде, с което правим възможно постигането на високото качество на вината, които създаваме. Разположена на площ от 60 декара, нашата винарна постига среден годишен капацитет от над 5 милиона литра вино, а общата съдова вместимост е повече от 15 милиона литра. Успоредно с ползването на традиционните стоманобетонни резервоари, ние работим и с винификатори и съдове за съхранение от неръждаема стомана с различен капацитет и възможност за контролиране на всички процеси. През 2007 внедрихме в производството си два от първите в България винификатори със залпово обливане. Понастоящем винарната разполага с три бутилиращи линии. 

 

Предизвикателство за уменията на нашите винари представляват и лагерните бъчви от странджански дъб с вместимост от 5000 до 21000 литра, които при все възрастта си от над 90 години все още намират активно приложение в нашите изби.