Серия LOVICO
Серия LOVICO

Върху етикетите на тази серия е изобразена лозницата, посадена пред избата ни в Сухиндол през далечната 1909 година.  В тези вина са вплетени духът и характерът на местната земя, природа и хора.